เรื่องของบ่อพัก...บ่อพักมีประโยชน์อย่างไร และมีความจำเป็นอย่างไร จุดประส
บทความ

เรื่องของบ่อพัก…บ่อพักมีประโยชน์อย่างไร และมีความจำเป็นอย่างไร จุดประส

เรื่องของบ่อพัก…บ่อพักรอบบ้านมีประโยชน์อย่างไร และมีความจำเป็นอย่างไร จุดประสงค์บ่อพักก็มีดังนี้ 1.มีไว้สำหรับดักเศษขยะ เศษดิน เศษทราย หรือขยะ 2.ไว้ซ่อมกรณีท่อระบายน้ำทิ้งแตก เราก็สามารถมาเปิดดูในบ่อพักได้โดยสังเกตขณะใช้งาน ปกติ น้ำก็จะไหลมาที่บ่อพักด้วย ดังนั้น หากบ่อพักลูกไหนไม่มีน้ำ หรือแห้ […]

เรื่องของบ่อพัก…บ่อพักมีประโยชน์อย่างไร และมีความจำเป็นอย่างไร จุดประส อ่านเพิ่มเติม »