คลัง ยอมรับ “ปลูกมะนาวกลางรัชดาฯ” ไม่เลี่ยงภาษี
ข่าว

คลัง ยอมรับ “ปลูกมะนาวกลางรัชดาฯ” ไม่เลี่ยงภาษี

ประเด็นน่าสนใจ กระทรวงการคลัง เตรียมประชุมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 20 ธันวาคมนี้ ชี้กรณี ‘ปลูกมะนาวรัชดา’ กฎหมายเปิดช่องทางให้นักธุรกิจสามารถแปลงสภาพที่รกร้างเป็นที่ดินทางการเกษตรได้ โดยไม่ถือเป็ […]

คลัง ยอมรับ “ปลูกมะนาวกลางรัชดาฯ” ไม่เลี่ยงภาษี อ่านเพิ่มเติม »