ข้อควรรู้ “ป้องกันผู้รับเหมาทิ้งงาน” และ “การตรวจสอบผู้รับเหมาทิ้งงานราชการ”

การว่างจ้างผู้รับเหมาเพื่อก่อสร้างงานต่างๆทั้งงาน บ้าน โกดังหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ล้วนมีความเสี่ยงที่จะโดนเทงานเหมือนกันหมด เบื้องต้นผมจะรวบรวมปัญหาต่างที่พบบ่อยในเล่ห์กลของผู้รับเหมาที่มักจะนำมาใช้กับผู้ว่าจ้าง ผู้รับเหมารับงานแล้วทิ้งงาน ทำงานไม่จบ ทำไม่ทันตามแผนหรือช้ากว่ากำหนด นับเป็นปัญหาที่พบมากที่สุด ผู้รับเหมาโกงวัสดุ โดยนำเอาวัสดุที่เกรดต่ำกว่าหรือมีราคาที่ต่ำกว่าที่ตกลงกันไว้มาใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งไม่ตรงตามแบบที่ต้องการ ผู้รับเหมาใช้สัญญาที่มีช่องโหว่ทางกฎหมายมาใช้ เพื่อให้ตัวเองได้เปร …

ข้อควรรู้ “ป้องกันผู้รับเหมาทิ้งงาน” และ “การตรวจสอบผู้รับเหมาทิ้งงานราชการ” อ่านเพิ่มเติม »