การจัดรูปแบบโรงงานผลิตอาหาร GMP

ข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ GMP ที่สำคัญประการหนึ่งคือ ข้อกำหนดด้านอาคารผลิตและการวางผังโรงงาน ซึ่งผู้ประกอบการรายเล็กๆมักมีปัญหากับข้อกำหนดนี้ เนื่องจากส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการรายเล็กจะปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย หรือแบ่งพื้นที่จากบ้านที่อาศัยมาทำเป็นอาคารผลิตอาหาร ทำให้ขาดการวางรูปแบบสายการผลิตหรือจัดวางผังการผลิต รวมถึงการขาดความรู้ ความเข้าใจทำให้การปรับปรุงโครงสร้างอาคารผลิตไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ในการจัดผังโรงงานไม่ว่าจะเป็นโรงงานขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก มีประเด็นพิจารณาในการวางผังโรงงานดังนี้ ทำให้สามาร …

การจัดรูปแบบโรงงานผลิตอาหาร GMP อ่านเพิ่มเติม »