เมื่อผู้รับเหมาทิ้งงาน ต้องทำอย่างไร คำแนะนำจาก สคบ. รู้ไว้ได้ประโยชน์

จากสถิติการร้องเรียนของผู้บริโภคที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้รับพบว่า เรื่องร้องเรียนของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ยังคงมียอดสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งสภาพปัญหา โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการจองแต่กู้ไม่ผ่าน ปัญหาก่อสร้างล่าช้า ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิได้ และเรื่องของ ผู้รับเหมาทิ้งงาน เป็นต้น สำหรับเรื่องผู้รับเหมาทิ้งงานเป็นปัญหาลำดับต้นๆที่มีการร้องเรียนเข้ามา สคบ.ซึ่งใน วันนี้จะยกกรณีศึกษามาเพื่อแนะนำแนวทาง ข้อแนะนำในการป้องกันและวิธีรับมือกับกรณีผู้รับเหมาละทิ้งงานกัน เรื่องมีอยู่ว่า …

เมื่อผู้รับเหมาทิ้งงาน ต้องทำอย่างไร คำแนะนำจาก สคบ. รู้ไว้ได้ประโยชน์ อ่านเพิ่มเติม »