พรบ. โรงงานฉบับใหม่ พศ. 2562
บทความ

พรบ. โรงงานฉบับใหม่ พศ. 2562 กำหนดนิยามของโรงงานใหม่

#Update #กฎหมายใหม่ พรบ.โรงงาน คลิกดาวน์โหลดไฟล์ pdf พรบ. โรงงานฉบับใหม่ พศ. 2562 กำหนดนิยามของโรงงานใหม่จากเดิมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ “โรงงาน” เป็นอาคารสถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้าหรือ กำลังเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไปหรือใช้คนงานตั้แต่ 7 […]

พรบ. โรงงานฉบับใหม่ พศ. 2562 กำหนดนิยามของโรงงานใหม่ อ่านเพิ่มเติม »