Built up beam กับ Beam ต่างกันอย่างไร?

เหล็กต่างๆ สำหรับทำโครงสร้างเหนือพื้นดินของโกดัง โรงงาน คลังสินค้า โดยเหล็กที่เอามาใช้ทำเสา ทำคานจะเรียกรวมๆว่า บีม(Beam) แล้วก็ค่อยๆเจาะจงไปตามรูปร่างของหน้าตัดว่าเป็นรูปอะไร ถ้าเป็นรูปตัว H ก็เรียกว่า H-Beam หน้าตัดเป็นรูปตัว I ก็เรียก I-Beam โดยอาจจะมีแยกย่อยไปเป็น ไวด์แฟรงค์ ( Wide Flange Beam ) เป็นอะไรได้อีกค่อนข้างหลากหลาย ตามลักษณะของรูปหน้าตัด ปกติเหล็กที่จะขายทั่วไปจะเป็นขนาดแน่นอนไปเลย เช่น I-Beam 3501756*6000 มม. ก็เป็นรหัสของเหล็กว่าเป็น เหล็กรูปตัวไอ สูง 350 มม. กว้าง 175 มม. ความห …

Built up beam กับ Beam ต่างกันอย่างไร? อ่านเพิ่มเติม »