รายละเอียด H-Beam (หรือที่เรียกว่า I-Beam)

H-Beam (หรือที่เรียกว่า I-Beam) เป็นเสาชนิดหนึ่งที่ทำจากเหล็กที่มีหน้าตัดเป็นรูปตัว H เป็นที่นิยมใช้ในโครงการก่อสร้างและอาคารเนื่องจากมีความแข็งแรงทนทาน H-Beam ได้รับการออกแบบให้กระจายน้ำหนักอย่างสม่ำเสมอตลอดความยาวของคาน จึงเหมาะสำหรับการรองรับน้ำหนักมาก H-beam คือคานเหล็กชนิดหนึ่งที่มีหน้าตัดเป็นรูปตัว H โดยทั่วไปจะใช้ในโครงการก่อสร้างและวิศวกรรมสำหรับอัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักที่สูง ความทนทาน และความต้านทานต่อการเสียรูปภายใต้ภาระหนัก มีความมั่นคงทางโครงสร้างและรองรับได้ดีกว่าคานประเภทอื่น …

รายละเอียด H-Beam (หรือที่เรียกว่า I-Beam) อ่านเพิ่มเติม »