J-Bolt: การออกแบบและขั้นตอนการติดตั้งสำหรับความแข็งแรงและปลอดภัยในโครงสร้าง

“J-Bolt” คืออะไร? J-Bolt เป็นชิ้นส่วนที่ผลิตจากเหล็กและมีรูปทรงเป็นกระบอก ปลายของ J-Bolt มักมีลูกปลายที่เป็นเกลียวไว้เพื่อยึดหน้าปลายของหน้ากากหรือตัวหน้ากาก (Nut) โดยแบบงานที่ใช้งานอยู่มากที่สุดคืองานติดตั้งเสาและฐานรากในโครงสร้าง ซึ่ง J-Bolt จะถูกฝังในคอนกรีตเพื่อให้ได้แนวที่เหมาะสมตามความต้องการ การออกแบบ J-Bolt: ความสำคัญของขนาดและความยาว [sc name=”contactusarticles” ][/sc] การออกแบบ J-Bolt เป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้รับแรงต่าง ๆ ที่อาจมีการกระทำต่อ J-Bolt โดยวิศวกรจะกำห …

J-Bolt: การออกแบบและขั้นตอนการติดตั้งสำหรับความแข็งแรงและปลอดภัยในโครงสร้าง อ่านเพิ่มเติม »