24723
บทความ

Sag Rod คืออะไรและหน้าที่ของมัน

Sag Rod หรือ เหล็กยึดแป เป็นองค์ประกอบที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและความคงทนของโครงสร้างหรือแปในหลายแนวทาง คำว่า “Sag” มีความหมายเกี่ยวกับการเบี่ยงหรือความตกลงอย่างช้าๆ และ “Rod” หมายถึงท่อนเหล็กหรือเหล็กเส้นที่ถูกใช้ในระบบนี้ ดังนั้น Sag Rod คือเหล็กที่ถูกใช้เพื่อป้ […]

Sag Rod คืออะไรและหน้าที่ของมัน อ่านเพิ่มเติม »