ผลงานวันที่ 1 ตั้งเสา และ T1 รับสร้างโกดัง Happy Warehouse

ผลงานวันที่ 1 ตั้งเสา และ T1 รับสร้างโกดัง Happy Warehouse


โกดังสําเร็จรูป HW-CT ขนาด 18x27x6 เมตร จบที่ ฿1.5 ล้าน ก่อปูนสูง 1 เมตร

ผลงานวันที่ 1 ตั้งเสา และ T1 รับสร้างโกดัง Happy Warehouse เราสร้างโกดังด้วยระบบสำเร็จรูป ผลิตในโรงงาน นำไปติดตั้งหน้างาน หมดปัญหาการตัดเชื่อมหน้างาน