ผลงานโกดัง HW-HC

ผลงานโกดัง HW-HC ผลิตในโรงงาน 90% ประกอบหน้างาน


ผลงานโกดัง HW-HC ผลิตในโรงงาน 90% ประกอบหน้างาน

โรงงาน1.HW-HC พื้นที่648ตารางเมตร​ ขนาด18×36×6.9 ราคา2,422,684.37

โรงงาน2.HW-HC พื้นที่152ตารางเมตร ขนาด8×19×6​ ราคา1,056,014.03

ไม่รวมฐานราก​ งานรั้ว​ ไฟฟ้า