รวมขั้นตอนการติดตั้งโกดังสำเร็จรูป HW-C ขนาด 15*20*6 m.

รวมขั้นตอนการติดตั้งโกดังสำเร็จรูป HW-C ขนาด 15*20*6 m.

การเตรียมงานพื้น

ปูวายเมทแล้ว รอเทปูน

กำลังเทพื้น

งานคอนกรีตรอคอนกรีตแข็งตัวตามอายุ เพื่อความแข็งแรงของงานพื้น โครงสร้างกำลังส่งเข้าหน้างานเพื่อติดตั้งอาคาร

วัสดุเข้าหน้างานพร้อมติดตั้ง

ติดตั้งโครงสร้างและยกโครงหลังคา

ยังไม่เสร็จครับรอติดตามตอนต่อไป