รับสร้างโกดัง Happy Warehouse ออกรูปแบบเสาถักตัวใหม่ ทดแทนเสาถักแบบเดิม รับความกว้างได้มากขึ้น ที่ 30-40 เมตร รับสร้างโกดังราคาถูก


รับสร้างโกดัง

เสาถักตัวใหม่ของ โครงสร้าง HW-CT โกดังสำเร็จรูป Happy Warehouse เราทำการออกแบบใหม่ ทดแทนเสาแบบเดิม สามารถทำอาคารได้กว้าง​ 30-40 เมตร ทำความสูงของอาคารได้ระหว่าง 4-8 เมตร แต่ไม่สามารถทำชั้น 2  หรือติดตั้งเครนยกได้

รับสร้างโกดัง

โดยราคาจะประหยัดกว่าโครงสร้าง โกดังแบบ HW-HC​ ที่เป็นโครงหลังแบบ Cold Form เสาเหล็ก Wide Flange ความกว้างไม่เกิน 40 เมตร ความยาวสามารถสร้างได้ไม่จำกัด ความสูงของอาคารไม่เกิน 15 เมตร สามารถต่อเติมชั้น 2 ได้ สามารถติดตั้งเครนยกได้

รับสร้างโกดัง