ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2562

การก่อสร้างโกดังสำเร็จรูปเป็นกระบวนการที่ท้าทายและต้องการการวางแผนและการจัดการที่ดี Happy Warehouse รับสร้างโรงงาน


การก่อสร้างโกดังสำเร็จรูปเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและกว้างขวาง แต่เราที่ Happy Warehouse เข้าใจถึงความสำคัญของการวางแผนและการจัดการที่ดีเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์อย่างคุ้มค่าและมีคุณภาพสูง ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เรามี คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะนำเสนอผลงานที่น่าพอใจแก่ลูกค้า

[sc name=”contactusarticles” ][/sc]

วางแผนและการควบคุมงาน

การวางแผนเป็นเรื่องสำคัญมากในการก่อสร้างโกดัง การวางแผนอย่างเหมาะสมช่วยให้เราทราบถึงกระบวนการที่จำเป็นต้องทำ การจัดการเวลาและทรัพยากร เพื่อให้งานสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ทางเราใช้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมงานตลอดกระบวนการ ช่วยให้เราสามารถปรับแปรงานให้เข้ากับแผนการก่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพงานเพื่อให้มั่นใจว่างานที่ได้เป็นตามมาตรฐาน

ความมุ่งหวังที่มีคุณภาพ

เรา Happy Warehouse เน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพในทุกขั้นตอนของการก่อสร้างโกดัง ตั้งแต่การเลือกวัสดุที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน การใช้แรงงานที่ชำนาญและเชี่ยวชาญ และการควบคุมกระบวนการให้เป็นไปตามแผนการก่อสร้าง เรามุ่งหวังที่จะสร้างผลงานที่มีความคงทน และสามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า

รับประกันคุณภาพ

เพื่อให้คุณมั่นใจในผลงานที่เราสร้างขึ้น เรามีการรับประกันคุณภาพที่มีความยาวนาน ทั้งการรับประกันโครงสร้างอาคารภายใน 10 ปี และรับประกันรั่วซึมภายใน 3 ปี โดยที่เราจะดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้คุณ ทุกข้อตกลงที่เรามีกับลูกค้าถูกต้องและไว้วางใจ

สรุป

การก่อสร้างโกดังสำเร็จรูปเป็นกระบวนการที่ความเสี่ยงและความซับซ้อนสูง แต่เรา Happy Warehouse มุ่งมั่นที่จะนำเสนองานที่มีคุณภาพและความคงทน ผ่านการวางแผนและการควบคุมงานที่ดี รวมถึงการรับประกันคุณภาพของงานที่เราสร้างขึ้น เรายินดีที่ได้เป็นคู่ค้าในการสร้างโกดังสำเร็จรูปที่ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าทุกครั้ง

การก่อสร้างโกดังสำเร็จรูปเป็นกระบวนการที่ท้าทายและต้องการการวางแผนและการจัดการที่ดี เวลาและทรัพยากรทั้งมนุษย์และวัสดุมีค่าที่สำคัญ การเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างเป็นสิ่งสำคัญที่จะมีผลต่อคุณภาพและราคาของงาน แต่บ่อยครั้งที่เราได้ยินคำถาม “ราคาแรงเนอะ” เมื่อลูกค้าตรวจสอบราคาที่ได้รับ

การให้ความสำคัญกับราคาถูกที่สุดอาจจะมีผลทำให้โดนใจในระยะสั้น แต่ควรพิจารณาถึงความสมดุลของราคาและคุณภาพของงานในระยะยาว ราคาที่ต่ำกว่าคาดหวังอาจเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพสูงหรือการประหยัดตัดทอนในการจ้างงาน ที่สามารถทำให้คุณภาพของโกดังลดลง

[sc name=”contactusarticles” ][/sc]

แนวทางการเลือกคู่ค้า

เราที่ Happy Warehouse เข้าใจความสำคัญของการตัดสินใจในการเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโกดัง ดังนั้นเราได้เน้นการนำเสนอราคาที่มีความเป็นไปได้ โดยพิจารณาจากสาระสำคัญต่อไปนี้:

 1. ราคาวัสดุและแรงงาน: เรานำเสนอราคาโดยพิจารณาวัสดุและค่าแรงให้ครบถ้วนและโปร่งใส ราคาเหล่านี้มีความสอดคล้องกับคุณภาพงานที่เรามอบให้
 2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ: เราเปิดเผยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเช่นค่าวางแผน ค่าการควบคุมการก่อสร้าง และค่าบริการอื่น ๆ ที่สามารถมีผลต่อราคาที่ต้องชำระ
 3. คุณภาพและรับประกัน: เราให้ความสำคัญกับคุณภาพของวัสดุและงานก่อสร้างที่มีมาตรฐานและความคงทน และเรายังมีการรับประกันความเสถียรของโครงสร้าง

การให้ความสำคัญกับราคาและคุณภาพทั้งคู่เป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจ เราหวังว่าการเลือก Happy Warehouse เป็นคู่ค้าในการสร้างโกดังสำเร็จรูปจะช่วยให้คุณได้โกดังที่มีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในระยะยาว

เราที่ Happy Warehouse มีความพยายามที่จะนำเสนอราคาที่ครอบคลุมทั้งความเป็นไปได้ของลูกค้าและความสมดุลระหว่างราคาและคุณภาพงานก่อสร้าง ด้วยเหตุนี้ เราได้ตั้งราคาโดยพิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้:

1. ราคาวัสดุและค่าแรง: เราตระหนักถึงความสำคัญของการมีราคาวัสดุและค่าแรงที่สอดคล้องกับความคุ้มค่าของโครงการ ราคาทั้งสองส่วนจะถูกพิจารณาเพื่อให้ได้การก่อสร้างที่มีคุณภาพและความคงทน

2. วิศวกรควบคุมงาน: เรามีวิศวกรที่ชำนาญและเชี่ยวชาญในการควบคุมและตรวจสอบงานตลอดกระบวนการก่อสร้าง เพื่อให้มั่นใจว่างานจะถูกดำเนินการด้วยมาตรฐานและความรอบคอบ

3. การรับประกัน: เราเอื้อมถึงความมั่นใจของลูกค้าโดยมีการรับประกันโครงสร้างอาคารที่เราสร้างขึ้น การรับประกัน 10 ปีสำหรับโครงสร้างและ 3 ปีสำหรับรั่วซึมเป็นการแสดงถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพของงานของเรา

การนำเสนอราคาและคุณสมบัติดังกล่าวมีความแสดงถึงความพยายามของเราในการให้บริการที่มีคุณภาพและความเป็นมืออาชีพ เรามุ่งหวังว่างานโกดังที่เราสร้างขึ้นจะเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้านและมีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและมั่นใจในผลงานของเรา

[sc name=”contactusarticles” ][/sc]

การนำเสนอราคาต่อตารางเมตร

รับสร้างโรงงาน

รายละเอียดของวัสดุต่างๆที่ใช้ในการก่อสร้าง

boq ราคางานก่อสร้าง
ราคากลางงานก่อสร้างของปี พ.ศ. 2562

ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2562
ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2562

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2562

และอีกอย่างที่เราต้องรู้คืออาคารทุกแบบมีค่าเสื่อมหมด ไม่ได้ว่าสร้างแล้วจะอยู่ตลอดไป เราสามารถดูอายุของอาคารได้จากภาพเลยครับ
วิธีเลือกผู้รับเหมา สร้างโกดัง

 1. ควรเลือกบริษัทที่สามารถดำเนินงานให้ลูกค้าตั้งแต่ก้าวแรกจนส่งมอบงานแบบ One Stop Service ให้ได้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว
 2. ควรเลือกบริษัทที่ให้บริการสำรวจและออกแบบ รวมถึงเสนองบประมาณการก่อสร้างแก่ลูกค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 3. ควรเลือกบริษัทที่พร้อมให้คำปรึกษาและวางรายละเอียดแผนงานก่อสร้าง ทุกขั้นตอน
 4. ควรเลือกบริษัทที่พร้อมออกแบบภาพ 3D เพื่อให้เห็นภาพและรายละเอียดต่างๆอย่างชัดเจน
 5. ควรเลือกบริษัทมีการตรวจสอบ วัดมาตรฐาน QA QC ก่อนส่งมอบงานทุกงวดให้แก่ลูกค้า

เคล็ดลับการเลือกบริษัทสร้างโกดังอย่างไรให้ได้คุณภาพ

 1. เลือกจากผลงาน ประสบการณ์และความชำนาญ
  จะสร้างโกดังสักหลังแน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องผิดพลาดอย่างแน่นอน ดังนั้นการเลือกบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง พร้อมมีตัวอย่างผลงานที่น่าพึงพอใจและสร้างเสร็จแล้วจำนวนหลายหลัง ก็เป็นเรื่องที่สามารถเพิ่มความมั่นใจให้กับเราได้ว่าจะสามารถรับผิดชอบดูแลสร้างโกดังของเราให้ออกมาดีตามที่เราคาดหวัง นอกจากนี้ยังควรสุ่มเลือกดูโกดังตัวอย่างที่มีลักษณะและราคาคล้ายคลึงกับแบบที่เราต้องการ เพราะถ้าหากบริษัทสามารถทำได้ดี นั่นก็หมายความว่าผู้รับเหมามีประสบการณ์คุ้นเคยกับการรับสร้างโกดังที่ราคานี้อยู่แล้วนั่นเอง
 2. เลือกบริษัทที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมาย
  การที่บริษัทมีการจดทะเบียนนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมาย และมีวิศวกรหรือสถาปนิกประจำอยู่ เพราะนอกจากจะมั่นใจได้ว่าทางบริษัทจะไม่ทิ้งงานกลางคันแล้ว ยังมีบุคลากรมืออาชีพที่สามารถสร้างออกมาได้มีคุณภาพอีกด้วย
 3. เลือกราคาสมเหตุสมผล
  แน่นอนว่างบประมาณในการสร้างโกดังของแต่ละคนไม่เหมือนแต่จะสร้างโกดังทั้งทีก็คงต้องให้คุ้มค่ากับทุกบาททุกสตางค์ที่ต้องเสีย ดังนั้นจึงควรเลือกหลายๆ บริษัทเพื่อเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ นอกจากนี้ก็ไม่ควรราคาถูกมากเกินไปก็อาจมีการนำของไม่ดีไม่มีมาตรฐานมาสร้างโกดังเราได้ เช่นเดียวกันกับราคาที่สูงเกินไปจนเกินเหตุแบบนี้ก็ไม่ไหว ดังนั้นเราจึงควรเลือกที่ราคากลางดีจึงจะดีที่สุด
 4. เลือกบริษัทที่มีการทำสัญญาก่อสร้างโกดังที่ดีและชัดเจน
  การทำสัญญาก่อสร้างนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่คุณจะต้องได้รับและเป็นหลักประกันว่าโกดังจะเสร็จพร้อมสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้เรายังควรเลือกสัญญาที่เกลี่ยค่าใช้จ่ายให้เสมอตลอดโครงการ หรือจ่ายยอดสูงในช่วงท้าย เพราะเป็นหลักประกันได้ว่าทางบริษัทจะไม่ทิ้งงานระหว่างการก่อสร้างนั่นเอง

[sc name=”videohappywarehouseyoutube” ][/sc]

[sc name=”happywarehousebuildingtypes” ][/sc]