1711449022746

รายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง โครงการ 66-PP-051 เทียนทะเล 28


รายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง โครงการ 66-PP-051 เทียนทะเล 28

วันที่: 26 มีนาคม 2567

สถานที่: เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

รายงาน:

งานติดตั้ง louver:

 • ดำเนินการติดตั้ง louver เรียบร้อยแล้ว
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของ louver ทั้งหมด

งานติดตั้งผนังเมทัลชีท:

 • ดำเนินการติดตั้งผนังเมทัลชีทเสร็จสิ้น
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของผนังเมทัลชีท รอยต่อ และรอยยึด

งานตัวจบครอบสัน และ flashing:

 • ดำเนินการติดตั้งตัวจบครอบสัน และ flashing เรียบร้อย
 • ตรวจสอบความเรียบร้อย รอยต่อ และการป้องกันน้ำรั่ว

งานฉาบภายในออฟฟิศ:

 • ดำเนินการเก็บงานฉาบภายในออฟฟิศ
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของผิวฉาบ รอยต่อ และรอยแตกร้าว

งานแก้ไขทับหลัง เสาเอ็น:

 • ดำเนินการแก้ไขทับหลัง เสาเอ็น เรียบร้อย
 • ตรวจสอบความแข็งแรง และความเรียบร้อย

งานติดตั้งระบบส่องสว่าง:

 • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายไฟ
 • ติดตั้งหลอดไฟ เรียบร้อย
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า

รูปภาพ: