รูปแบบของทางเดินรอบอาคารและโครงทรัส 3D

รูปแบบของทางเดินรอบอาคารและโครงทรัส 3D


รูปแบบของทางเดินรอบอาคารและโครงทรัส 3D

Truss 3D คืออะไร?

โครงถักสามมิติ (3D) เป็นโครงร่างชนิดหนึ่งที่ใช้เสริมความแข็งแรงและรองรับโครงสร้างเช่นสะพานและอาคาร บางครั้งเรียกว่ามัดอวกาศมันถูกสร้างขึ้นจากรูปสามเหลี่ยมที่ถูกจัดเรียงเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมสามมิติเช่นจัตุรมุข โครงถักเหล่านี้มีความแข็งแรงอย่างยิ่งและสามารถทนต่อแรงได้มากโดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปร่างหรือแตกหัก

เช่นเดียวกับโครงถักอื่น ๆ โครงถักสามมิติประกอบด้วยชุดของรูปทรงสามเหลี่ยม การใช้โครงสามเหลี่ยมสามารถทนต่อแรงได้มากกว่าโครงสร้างที่ทำจากรูปทรงอื่น รูปสามเหลี่ยมถูกนำมาใช้ในโครงถักเพราะพวกเขาจะไม่สูญเสียรูปร่างเมื่ออยู่ภายใต้ความเครียด เมื่อมีแรงเพียงพอทรัสสามารถแยกออกได้ แต่ส่วนที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนั้นไม่อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเชิงมุมของรูปทรงอื่น ๆ เช่น quadrilaterals

รูปร่างที่ใช้กันมากที่สุดในมัด 3D เป็นรูปทรงจัตุรมุข รูปทรงสามมิตินี้สร้างขึ้นจากรูปสามเหลี่ยมสี่รูปซึ่งจัดเรียงเพื่อให้สามเหลี่ยมหนึ่งรูปประกอบฐานของรูปร่างและอีกสามรูปแนบกับขอบแต่ละด้านของฐานโดยมีจุดหนึ่งจุดที่ด้านบน โครงสร้างที่คล้ายกันคือปิรามิดซึ่งมีฐานสี่เหลี่ยมและด้านสามเหลี่ยมสี่อันที่พบ ณ จุดหนึ่ง

โครงถักสามารถทำจากวัสดุที่หลากหลาย โครงข้อหมุนไม้เป็นเรื่องธรรมดาในการก่อสร้างบ้านหรือโครงสร้างขนาดเล็กอื่น ๆ อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ที่ประสบกับความเครียดเป็นอย่างมากเช่นสะพานมักจะใช้ประโยชน์จากโครงข้อหมุนโลหะ 3 มิติ

โครงแบบ 3 มิตินั้นนิยมใช้เพื่อรองรับโครงสร้างที่แตกต่าง พื้นแพลตฟอร์มและหลังคาใช้โครงข้อหมุนเหล่านี้เพราะพวกมันยังคงแข็งแรงและมั่นคงอยู่ตรงกลางเช่นเดียวกับที่ขอบของโครงสร้าง สำหรับโครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายแพลตฟอร์มขนาดใหญ่คานรับการสนับสนุนเพิ่มเติมอาจวางไว้ใต้กึ่งกลางโครงยึด 3D เพื่อทำให้โครงสร้างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น หอคอยโดยเฉพาะหอคอยไฟฟ้าสามารถสร้างด้วยโครงนั่งร้านสามมิติเพื่อให้ได้ความสูงมากโดยไม่ยุบ

โครงสร้างจำนวนมากที่ใช้ในโครงการอวกาศถูกสร้างขึ้นเป็นโครงข้อหมุนสามมิติ รูปร่างนี้ง่ายต่อการสร้างมากกว่าที่รองรับรูปหวีน้ำผึ้งและสามารถรักษารูปร่างที่แข็งแกร่งในสภาพที่แตกต่างหลากหลาย การจัดเรียงชุดจัตุรมุขในรูปแบบที่แตกต่างกันสามารถสร้างโครงสร้างในรูปแบบ 3 มิติใด ๆ ที่มีขอบแบนหรือโค้ง

ขอบคุณบทความจาก https://www.netinbag.com/th/science/what-is-a-3d-truss.html