1703565751479

รู้จักกับโครงสร้างโกดัง โรงงาน ในส่วนของ “ฐานราก” และ “ตอม่อ”


1703565751052

ตอม่อ คือ ส่วนประกอบของโครงสร้างโกดัง โรงงานที่วางอยู่บนฐานราก ทำหน้าที่รับน้ำหนักโกดัง โรงงานต่อจากคานคอดินแล้วถ่ายน้ำหนักลงสู่ฐานรากต่อไป ตอม่อมีบทบาทสำคัญในการกระจายน้ำหนักจากโกดัง โรงงานไปยังฐานรากและดิน โดยมีหน้าที่ทำให้แรงน้ำหนักที่มีมาจากโกดัง โรงงานถูกกระจายไปทั่วทั้งพื้นที่ของฐานราก

ตอม่อสามารถออกแบบในรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงสร้างโกดัง โรงงานและเสาที่ใช้ ตอม่อที่นิยมใช้มีลักษณะเป็นแผ่นหนาที่วางอยู่บนฐานราก ซึ่งสามารถมีความหนาและขนาดต่างๆ ขึ้นอยู่กับน้ำหนักและโครงสร้างของโกดัง โรงงาน

การออกแบบตอม่อจะคำนึงถึงน้ำหนักที่โกดัง โรงงานสร้างให้และแรงน้ำหนักที่ต้องถูกส่งถึงฐานราก นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงลักษณะของดินที่โกดัง โรงงานตั้งอยู่ เพื่อให้ตอม่อสามารถทำงานได้อย่างเสถียร

ตอม่อแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น ตอม่อแผ่เดี่ยว (Isolated Footing) ที่ใช้รับน้ำหนักจากเสาหรือตอม่อเพียงต้นเดียว และ ตอม่อแผ่ร่วม (Combined Footing) ที่มีตอม่อมากกว่า 2 ต้นขึ้นไปอยู่รวมในฐานรากเดียวกัน

การติดตั้งตอม่อต้องคำนึงถึงตำแหน่งที่ตั้งของเสา และการรบกวนที่มีทั้งจากโกดัง โรงงานและดิน โดยการให้ตอม่อวางอยู่ในตำแหน่งที่สามารถทนทานต่อแรงน้ำหนักและการกระแทก

สำหรับโกดัง โรงงานที่ต้องการรองรับน้ำหนักมากหรือตั้งอยู่บนดินที่อ่อนนุ่ม การใช้เสาเข็มรองรับ (Pile Foundation) อาจจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสม เสาเข็มที่ถูกตั้งไว้ใต้ตอม่อจะช่วยลดแรงดันที่กระทบต่อดินและทำให้โครงสร้างมีความมั่นคงมากขึ้น

การรู้จักกับโครงสร้างบ้านในส่วนของ “ฐานราก” และ “ตอม่อ” เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การสร้างบ้านมีความเสถียรและปลอดภัยทั้งในด้านการรับน้ำหนักและความคงทนต่อสภาพดินและสภาพแวดล้อมที่ตั้งโกดัง โรงงานได้ดี