กฎหมายก่อสร้าง

สรุปข้อกำหนดกฎหมายก่อสร้าง เกี่ยวกับระยะร่นในการก่อสร้างอาคาร


หากเราสร้างบ้านชิดรั้วกำแพงจนเกินไป อาจผิดกฎหมายได้ เพราะกฎหมาย พรบ. ควบคุมอาคาร ได้กำหนดระยะร่นของตัวอาคารจากเขตที่ดินและถนนสาธารณะเอาไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นใครที่กำลังจะยื่นขออนุญาตก่อสร้างดูรายละเอียดไว้ครับ

  • อาคารที่สูงไม่เกิน 9 เมตร (1-2 ชั้น) และมีช่องเปิดอาคารอย่าง ประตู, หน้าต่าง หรือระเบียง ต้องเว้นระยะห่างจากเขตที่ดินอย่างน้อย 2 เมตร
  • อาคารที่สูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่เกิน 23 เมตร (3-5 ชั้น) และมีช่องเปิดอาคารอย่าง ประตู, หน้าต่าง หรือระเบียง ต้องเว้นระยะห่างจากเขตที่ดินอย่างน้อย 3 เมตร
  • อาคารที่สูงไม่เกิน 15 เมตร และด้านไหนที่ไม่มีช่องเปิดอาคาร ด้านนั้นสามารถสร้างห่างเขตที่ดินได้น้อยกว่า 1 เมตร และถ้าหากต้องการเว้นระยะห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่า 50 เซนติเมตร ต้องได้รับหนังสือความยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างๆ ที่ติดกันด้วย
  • หากถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ต้องร่นระยะอาคารจากกึ่งกลางถนนอย่างน้อย 3 เมตร และถนนสาธารณะที่กว้างน้อยกว่า 10 เมตร ต้องร่นระยะอาคารจากกึ่งกลางถนนอย่างน้อย 6 เมตร

นอกจากเป็นข้อบังคับตามกฎหมายแล้ว การเว้นระยะห่างรอบบ้านก็มีข้อดีในการใช้งานเช่นกัน เพราะทำให้สะดวกต่อการขนย้ายสิ่งของ สะดวกต่อการซ่อมแซมตัวบ้าน และช่วยลดการรบกวนของเสียงหรือแสงจากข้างบ้านได้อีกด้วย

**Tips: ผนังบล็อกแก้ว (Glass Block) นับว่าเป็นผนังทึบ ไม่ได้เป็นช่องเปิดอาคาร

กฎหมายควบคุมการก่อสร้างโรงงาน” สามารถใช้ได้กับกฎหมายต่างๆ ขึ้นอยู่กับประเทศและเขตอำนาจศาล อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการก่อสร้างโรงงานมีเป้าหมายเพื่อให้มั่นใจว่าโรงงานและโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ ปฏิบัติตามความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติทั่วไปบางประการของกฎหมายควบคุมการก่อสร้างโรงงานอาจรวมถึง:

  1. การอนุญาตและการอนุมัติ: การก่อสร้างโรงงานอาจต้องมีใบอนุญาตและการอนุมัติต่างๆ จากหน่วยงานท้องถิ่น เช่น ใบอนุญาตก่อสร้างหรือใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม
  2. มาตรฐานความปลอดภัย: อาจมีมาตรฐานและข้อบังคับด้านความปลอดภัยเฉพาะที่โรงงานต้องปฏิบัติตาม เช่น ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย ความสมบูรณ์ของโครงสร้าง และความปลอดภัยของคนงาน
  3. ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม: โรงงานอาจอยู่ภายใต้ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศและทางน้ำ การกำจัดของเสียอันตราย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
  4. การตรวจสอบและการบังคับใช้: เจ้าหน้าที่อาจดำเนินการตรวจสอบโรงงานเพื่อให้มั่นใจว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบ และอาจกำหนดบทลงโทษหรือมาตรการบังคับใช้อื่นๆ สำหรับการไม่ปฏิบัติตาม

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่ารายละเอียดเฉพาะของกฎหมายควบคุมการก่อสร้างโรงงานจะขึ้นอยู่กับประเทศและ เขตอำนาจศาล และคุณควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีอำนาจในท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม