สร้างโกดังเช่า

สร้างโกดังเช่า โกดังสำเร็จรูป โครงสร้าง HW-C ขนาด 24×20×6 m. (รวมงานพื้นฐานราก)


สร้างโกดังเช่า โกดังสำเร็จรูป โครงสร้าง HW-C ขนาด 24×20×6 m. ราคารวมงานพื้นฐานรากและงานสาธารณูปโภค 2.6 ล้านบาท หน้างานเลียบด่วน-บางขุนเทียนชายทะเล กรุงเทพฯ