สร้างโรงงาน

ส่งมอบผลงาน โครงสร้าง 2 ชั้น HW-HC ขนาด 12x17x8.2 เมตร ชั้น 2 เต็มพื้นที่ (รวมเข็มเจาะรับน้ำหนัก 1 ตัน/ตรม.) ระยะเวลา 6 เดือน สร้างโรงงาน


ส่งมอบงานโครงสร้าง 2 ชั้น โครงสร้าง HW-HC ขนาด 12x17x8.2 เมตร มีงานพื้นชั้น 2 เต็มพื้นที่ สร้างโรงงาน

รายละเอียดงานนี้รวม

  • บันไดเหล็ก
  • บันไดวน
  • พื้นชั้น 1 เข็มเจาะรับน้ำหนัก 1 ตัน/ตรม.

รายละเอียดงานนี้ไม่รวม

  • งานผนังก่ออิฐ
  • งานกั้นห้อง
  • งานห้องน้ำ
  • ระบบงานไฟฟ้า

ระยะเวลา 6 เดือน