Happy Solar Cell

โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) หรือที่เรียกกันว่า แผงโซลาร์ (Solar Panel) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้หลักการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบกับเซลล์ จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนภายในวัสดุ ส่งผลให้เกิดกระแสไฟฟ้า

 

แสดง %d รายการ

  • Happy Solar Cell 3 Kw 1 เฟส 6 แผง Huawei Inverter 1 เฟสHappy Solar Cell 3 Kw 1 เฟส 6 แผง Huawei Inverter 1 เฟส 2