ออฟฟิศ 2 ชั้น โครงสร้าง HW-HC ขนาด 12x17x8.2 เมตร รับสร้างออฟฟิศสำเร็จรูป แบบออฟฟิศสวย ๆ 2 ชั้น

ออฟฟิศ 2 ชั้น โครงสร้าง HW-HC ขนาด 12x17x8.2 เมตร รับสร้างออฟฟิศสำเร็จรูป แบบออฟฟิศสวย ๆ 2 ชั้น


ออฟฟิศ 2 ชั้น ขนาด 12x17x8.2 เมตร พื้นที่ ชั้น 1 รับโหลด 1 ตัน/ตรม. พื้นที่ ชั้น 2 รับโหลด 300 กก/ตรม. แบบออฟฟิศสวย ๆ 2 ชั้น แบบออฟฟศ แบบโฮมออฟฟศ แบบสำนกงาน