อัพเดดผลงานโกดัง

อัพเดดผลงานโกดัง โครงสร้าง HW-C ขนาด 15x30x6 หน้างานคลองหก


อัพเดดผลงานโกดัง โครงสร้าง HW-C ขนาด 15x30x6 หน้างานคลองหก เป็นโครงสร้างราคาประหยัด ไม่สามารถทำชั้นสองหรือชั้นลอยได้ รองรับความกว้างได้ถึง 20 เมตรโดยไม่มีเสากลาง ความสูงที่สามารถทำได้ 6 เมตร ตอบโจทย์ทางด้านราคาประหยัดของโครงสร้างและงานพื้น