1711016187074

อัพเดทงานติดตั้งโกดังโครงสร้าง HW-HC ขนาด 31x37x4.2 เมตร


อัพเดทงานติดตั้งโกดังโครงสร้าง HW-HC ขนาด 31x37x4.2 เมตร

การติดตั้งโกดังโครงสร้าง HW-HC ขนาด 31x37x4.2 เมตร ผนังอีพีเอส โฟมหนา 10 ซม และมีงานกั้นภายในได้เข้าสู่ขั้นตอนสำคัญของการก่อสร้าง ซึ่งการดำเนินงานในแต่ละส่วนได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่มีความเรียบร้อยแล้วดังนี้:

งานฐานราก:

งบประมาณที่ใช้สำหรับการก่อสร้างฐานรากเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,073,321 บาท ซึ่งได้ผ่านการดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดสำหรับโกดังนี้

งานโครงสร้าง:

การก่อสร้างโครงสร้างของโกดังได้มีการใช้งบประมาณทั้งหมด 7,251,134 บาท ซึ่งได้รวมถึงการสร้างโครงสร้างหลักที่มีความเสถียรและทนทานต่อการใช้งานในระยะยาว

งานรั้วสำเร็จรูป:

การติดตั้งรั้วสำเร็จรูปเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวให้กับโกดังนี้ มีงบประมาณทั้งสิ้น 675,544.50 บาท

ด้วยการสร้างและติดตั้งทุกส่วนอย่างเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งการควบคุมงบประมาณให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ทำให้โครงการนี้คุ้มค่ากับการลงทุนทั้งหมดในมูลค่ารวมถึง 11 ล้านบาท และยังเป็นหน้างานบางละมุงที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ยอมรับได้อย่างแน่นอน

อัพเดทวันที่ 27 มีนาคม 2567

อัพเดทงานวันที่ 30 มีนาคม 2567