รับสร้างโกดัง สร้างโกดัง รับสร้างโรงงาน สร้างโรงงาน รับสร้างโกดังให้เช่า

อัพเดทงาน 66PP034 ที่คลองสามวา: โกดังสำเร็จรูปแบบ 20x30x8 m และ 15x27x6 m


บทความ: “อัพเดทงาน 66PP034 ที่คลองสามวา: โกดังสำเร็จรูปแบบ 20x30x8 m และ 15x27x6 m”

ในการอัพเดทงาน 66PP034 ที่คลองสามวา สามารถเห็นถึงความคืบหน้าที่มีความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่นี้ เจแปนได้ทำการสร้างโกดังสำเร็จรูปขนาด 20x30x8 เมตร และ 15x27x6 เมตร จำนวน 2 หลังสำหรับแต่ละขนาดของโกดัง โดยมีรายละเอียดดังนี้:

1. โกดังขนาด 20x30x8 m:

– พื้นที่ขนาด 600 ตร.ม.

– ราคาประมาณ 2.2 ล้านบาท (ไม่รวมงานพื้นและฐานราก)

– จำนวน 2 หลัง

2. โกดังขนาด 15x27x6 m:

– พื้นที่ขนาด 405 ตร.ม.

– ราคาประมาณ 3.5 ล้านบาท (ไม่รวมงานพื้นและฐานราก)

– จำนวน 2 หลัง

การสร้างโกดังขนาดใหญ่เช่นนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าและวัสดุภัณฑ์ แต่ยังเสริมสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและการเพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งจะสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจในพื้นที่นี้อย่างมีนัยสำคัญ การลงทุนในโกดังสำเร็จรูปนี้ยังเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของบริษัทในภูมิภาคนี้ที่มีศักยภาพทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและยังคงมีความนิยมอยู่ในตลาดการค้าและอุตสาหกรรมที่กำลังเจริญก้าวหน้า