งานโกดังสำเร็จรูป สนใจสร้างติดต่อวรดร โทร. 064-259-6694 ไลน์แอด @happywarehouse เว็บไซต์ http://www.happyfranchise.co.th/store/786

อาคารสำเร็จรูป บ้านฉาง ขนาด 15×24 เมตร


  • งานก่อสร้างโกดัง สำเร็จรูป : เจ้าของโครงการ  PKK siam
  • ผู้รับเหมา : บจก มีสุข เรียลเอสเตท จำกัด
  • วิศวกรออกแบบโครงสร้าง : เฉลิม  ทองสุข
  • วิศวกร ควบคุมงาน : เฉลิม  ทองสุข
  • พื้นที่ใช้สอย  360 ตารางเมตร
  • มูลค่าก่อสร้าง   8 แสนบาท ( เฉพาะส่วนอาคารด้านบน  เสา ผนัง หลังคา )
  • ระยะเวลาก่อสร้าง  1  เดือน

งานโกดังสำเร็จรูป สนใจสร้างติดต่อวรดร โทร. 064-259-6694 ไลน์แอด @happy-house เว็บไซต์ http://www.happyfranchise.co.th/store/662

 

งานโกดังสำเร็จรูป สนใจสร้างติดต่อวรดร โทร. 064-259-6694 ไลน์แอด @happy-house เว็บไซต์ http://www.happyfranchise.co.th/store/662

 

งานโกดังสำเร็จรูป สนใจสร้างติดต่อวรดร โทร. 064-259-6694 ไลน์แอด @happy-house เว็บไซต์ http://www.happyfranchise.co.th/store/662