ฮะ... ปูนก็มีลูก!!!!!!! ว่าด้วย "ลูกปูน"

ฮะ… ปูนก็มีลูก!!!!!!! ว่าด้วย “ลูกปูน”


พ่อแม่มีลูกเป็นครอบครัว​ที่สมบู​รณ์ฉันใด
งานคอนกรีตที่มีลูกปูนก็สมบูรณ์​ฉันนั้น
ว่าด้วยเรื่อง.. ลูกปูน.. ซึ่งเป็นแค่ชิ้นส่วนเล็กๆในงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ยิ่งใหญ่นั้น​ หลายท่านดูๆแล้วแทบจะไม่มีบทบาทความสำคัญใดๆเลย​จนละเลยที่จะใช้มัน​ แถมมองว่ามันคือจุดที่เปลืองโดยใช่เหตุด้วย
ในงานคอนกรีตเสริมเหล็กนั้น​ การใส่เหล็กในเนื้อคอนกรีตไม่ใช่ใส่ไปมั่วๆให้แต่มันมี
แต่จำนวนและขนาดเหล็กที่ใช้ต้องผ่านการคำนวณจากวิศวกรผู้​มีความรู้​และประสบการณ์
นอกเหนือจากจำนวนและขนาดของเหล็กแล้ว​ ตำแหน่งของเหล็กที่อยู่​ในคอนกรีตก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน
ถ้าใส่ตำแหน่งผิดอาจหมายถึงการรับน้ำหนักและความแข็งแรงก็จะลดลงไปอย่างมาก
คำว่าคอนกรีตเสริมเหล็กคือมีคอนกรีตมากกว่าเหล็กและเหล็กต้องอยู่ในคอนกรีต
ดังนั้นต้องพยายามบังคับให้เหล็กอยู่ในคอนกรีตให้ได้
ลูกปูน.. คือตัวช่วยให้เหล็กอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมตามแบบที่คำนวณจากวิศวกรนั่นเอง

เครดิต : ภาพจากหน่วยงาน​ selectcon