1710988315540

เปิดตัวไซต์งานก่อสร้างใหม่! เทียนทะเล 25 อาคารขนาด 14×20 เมตร


เปิดตัวไซต์งานก่อสร้างใหม่! เทียนทะเล 25

โครงสร้าง HW-H อาคารขนาด 14×20 เมตร

– เข็มตอกปูพรม รองรับน้ำหนัก 1 ตันต่อตารางเมตร

– กำแพงกันดิน

– รางระบายน้ำ

– ฟุตบาท

– ลานถนน

มูลค่ารวม: 4.3 – 4.55 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายละเอียดเพิ่มเติม:

– อาคารขนาด 14×20 เมตร พื้นที่ใช้สอย 280 ตารางเมตร

เหมาะสำหรับ:

– ธุรกิจ

– สำนักงาน

– คลังสินค้า

– โรงงาน

– บ้านพักอาศัย

หมายเหตุ:

– ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– รูปภาพเป็นเพียงภาพจำลอง 3 มิติ อาคารจริงอาจแตกต่างออกไป

#เทียนทะเล #ก่อสร้าง #อาคาร #รับเหมา #ราคาประหยัด #คุณภาพดี #มั่นใจ #บริการดี #ครบวงจร