1654483476012

เมทัลชีท ฉนวนกันความร้อน เว้นระยะ 10 ซม. ทำไมต้องทำ?


เมทัลชีท ฉนวนกันความร้อน เว้นระยะ 10 ซม. ทำไมต้องทำ?

หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมการติดตั้งฉนวนกันความร้อนกับเมทัลชีทถึงต้องเว้นระยะห่าง 10 ซม. บริเวณปลายแผ่น บทความนี้จะมาอธิบายถึงเหตุผลและข้อดีของการเว้นระยะดังกล่าว

ทำไมไม่ควรติดตั้งฉนวนกันความร้อนเต็มแผ่นเมทัลชีท?

 1. ปัญหาการอมน้ำ: ปลายแผ่นเมทัลชีทมีโอกาสสัมผัสกับน้ำฝนโดยตรง ฉนวนกันความร้อนที่ปลายแผ่นจึงเสี่ยงต่อการอมน้ำ ส่งผลให้เกิดความชื้นสะสม
 2. สนิมกินแผ่นเมทัลชีท: ความชื้นสะสมจากฉนวนกันความร้อนที่ปลายแผ่น จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการเกิดสนิมบนแผ่นเมทัลชีท ส่งผลต่ออายุการใช้งาน
 3. การยืดตัวของวัสดุ: ทั้งเมทัลชีทและฉนวนกันความร้อนมีความยืดตัวเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง การเว้นระยะช่วยลดปัญหาการดึงรั้ง ยืดหด ที่อาจทำให้วัสดุเสียหาย

ข้อดีของการเว้นระยะ 10 ซม.

 1. ป้องกันปัญหาการอมน้ำ: น้ำฝนจะไหลผ่านปลายแผ่นได้สะดวก ลดการสะสมของความชื้น
 2. ยืดอายุการใช้งาน: แผ่นเมทัลชีทมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ไม่เกิดสนิมง่าย
 3. ลดปัญหาการยืดตัว: วัสดุมีอิสระในการขยายตัวและหดตัว
 4. สะดวกในการติดตั้ง: แผ่นเมทัลชีทที่เว้นระยะจากโรงงาน สะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง

ข้อควรระวัง

 • ไม่ควรนำแผ่นเมทัลชีทมาตัดฉนวนทีหลัง อาจทำให้เกิดปัญหาการยืดตัว และรอยต่อไม่เรียบร้อย
 • เลือกซื้อแผ่นเมทัลชีทที่มีการเว้นระยะมาจากโรงงาน มั่นใจได้ในมาตรฐานการผลิต

สรุป

 • การเว้นระยะ 10 ซม. บริเวณปลายแผ่นเมทัลชีท ช่วยป้องกันปัญหาการอมน้ำ ลดความชื้น ยืดอายุการใช้งาน สะดวกต่อการติดตั้ง
 • เลือกแผ่นเมทัลชีทที่มีการเว้นระยะจากโรงงาน เพื่อการติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ