แบบศูนย์ตรวจสภาพรถยนต์ ตรอ. ขนาด 15x16x6 เมตร รวมงานพื้น ฿2,231,449 (หลังคาโค้ง)

แบบศูนย์ตรวจสภาพรถยนต์ ตรอ. ขนาด 15x16x6 เมตร รวมงานพื้น ฿2,231,449 (หลังคาโค้ง)


แบบศูนย์ตรวจสภาพรถยนต์ ตรอ. ขนาด 15x16x6 เมตร รวมงานพื้น ฿2,231,449 (หลังคาโค้ง)