แบบโกดังฟรี รับสร้างโกดัง Happy Warehouse ขนาด 22x26x6 เมตร ราคา ฿2,587,376/ หลัง www.warehousebestbuy.com

แบบโกดังฟรี รับสร้างโกดัง Happy Warehouse ขนาด 22x26x6 เมตร ราคา ฿2,587,376/ หลัง

สำหรับแบบราคาประเมินเป็นราคา ณ วันที่ทำการประเมิน โดยที่มีรายละเอียดของงานดังนี้

แบบ 3 มิติตัวอย่างนำเสนอลูกค้า

โกดังจริงที่สร้างแล้ว

รายการนี้รวม

  • ก่ออิฐ ฉาบปูน 2 เมตร
  • บานเกล็ด 1 เมตร
  • งานติดตั้งโครงสร้าง
  • ประตูม้วนและมอเตอร์
  • หลังคาโปร่งแสง
  • คิ้วตกแต่งตามแบบ
  • ประตูเหล็กกันไฟ

รายการนี้คำนวน ณ วันที่คิดราคาไม่รวม

  • งานพื้นและฐานราก
  • งานไฟฟ้า
  • งานประปา