แบบโกดังเก็บสินค้า แบบประหยัด HW-C ขนาด 20*45*6 m. มีเสากลาง

แบบโกดังเก็บสินค้า แบบประหยัด HW-C ขนาด 20*45*6 m. มีเสากลาง

แบบโกดังเก็บสินค้า แบบประหยัด HW-C ขนาด 20456 m. มีเสากลาง สำหรับแบบโกดัง Type นี้ของ Happy Warehouse จะเป็นแบบราคาถูก ปกติความกว้างที่สามารถสร้างได้ 15 เมตรไม่มีเสากลาง แต่เพราะว่าตัวโกดังที่ต้องการสร้างมีความกว้าง 20 เมตรจึงจำเป็นที่จะต้องมีเสากลางทุก 4 เมตร เป็นเสาเหล็กกล่อง 4×4 นิ้ว ยังคงความประหยัดแต่ได้พื้นที่ใช้สอยมากขึ้น หากต้องการสร้างโกดังตามแบบ เรา รับสร้างโกดัง ตามแบบที่ต้องการ โดยคำนึกถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ให้อยู่ในงบประมาณของคุณ