แบบโครงสร้างขนาดใหญ่ HW-H

แบบโครงสร้างขนาดใหญ่ HW-H เสาและโครงหลังคาไวด์แฟรงค์


แบบโครงสร้างขนาดใหญ่ HW-H เสาและโครงหลังคาไวด์แฟรงค์