โกดัง แบบ HW-HC ขนาด 15*23*10 m. เฉพาะโครงสร้างไม่รวมงานฐานราก,พื้น,ผนังปูน ฿1.8 ลบ.

โกดังขนาด แบบ HW-HC ขนาด 15*23*10 m. เฉพาะโครงสร้างไม่รวมงานฐานราก,พื้น,ผนังปูน ฿1.8 ลบ.


โกดังขนาด แบบ HW-HC ขนาด 152310 m. เฉพาะโครงสร้างไม่รวมงานฐานราก,พื้น และผนังปูน ฿1.8 ลบ. หน้างานพุทธมณฑลสาย 5 อ.สามพราน จ.นครปฐม