โกดังคลังสินค้า บางบอน 3 ขนาด 20x35x11.5 m. ราคา 4.5 ล้าน