โกดังสำเร็จรูป ขนาดใหญ่ โครงสร้าง HW-H โครงเสา 4D รองรับความกว้างโดยไม่มีเสากลาง


โกดังสำเร็จรูป ขนาดใหญ่ โครงสร้าง HW-H โครงเสา 4D รองรับความกว้างโดยไม่มีเสากลาง

@happywarehouse

สร้างโรงงาน สร้างโกดัง โกดังสำเร็จรูป ( #เสาไวแฟรงค์ คานไวแฟรงค์) #รับสร้างโกดัง #รับสร้างโกดังสําเร็จรูป #รับสร้างโกดังHappyWarehouse

♬ เสียงต้นฉบับ – วรดร บรรณชาติ – เอก(วรดร) สร้างโรงงาน โกดัง