โกดังสำเร็จรูป โครงสร้าง HW-C ขนาด 10 x 22 x 5 เมตร รับสร้างโกดัง - รับสร้างโกดัง โรงงาน สร้างคลังสินค้า

โกดังสำเร็จรูป โครงสร้าง HW-C ขนาด 10 x 22 x 5 เมตร รับสร้างโกดัง

  • โกดังสำเร็จรูป WH-C
  • ขนาด 10 x 22 x 5 สร้างที่สวนหลวง ร.9
  • ***ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

โกดังสำเร็จรูป โครงสร้าง HW-C ขนาด 10 x 22 x 5 เมตร รับสร้างโกดัง - รับสร้างโกดัง โรงงาน สร้างคลังสินค้า

 

โกดังสำเร็จรูป โครงสร้าง HW-C ขนาด 10 x 22 x 5 เมตร รับสร้างโกดัง - รับสร้างโกดัง โรงงาน สร้างคลังสินค้า

โกดังสำเร็จรูป โครงสร้าง HW-C ขนาด 10 x 22 x 5 เมตร รับสร้างโกดัง - รับสร้างโกดัง โรงงาน สร้างคลังสินค้า

Scroll to Top