โกดังสำเร็จรูป HW-C ขนาด 10 x 22 x 5 เมตร, รับสร้างโกดัง โรงงาน คลังสินค้า

โกดังสำเร็จรูป HW-C ขนาด 10 x 22 x 5 เมตร