โกดังสีชมพู จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด 16x30x9.2m

โกดังสีชมพู จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด 16x30x9.2m

โกดังสีชมพู จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด 16x30x9.2m
ต่อเพิ่มหลังคาขนาด 8x20m (ด้านข้าง)
ไม่งานออฟฟิต โชว์รูป ฐานราก
ไม่รวมประตูม้วน งานอะลูมิเนียมคอมโปซิส
ไม่รวมชั้น 2 ไม่รวมบันได ราวบันได ครับ
ราคา 2,860,000 บาท

โกดังสีชมพู จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด 16x30x9.2m สร้างโรงงาน สร้างโรงงาน by Happy Warehouse

โกดังสีชมพู จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด 16x30x9.2m สร้างโรงงาน สร้างโรงงาน by Happy Warehouse

โกดังสีชมพู จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด 16x30x9.2m สร้างโรงงาน สร้างโรงงาน by Happy Warehouse

โกดังสีชมพู จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด 16x30x9.2m สร้างโรงงาน สร้างโรงงาน by Happy Warehouse

โกดังสีชมพู จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด 16x30x9.2m สร้างโรงงาน สร้างโรงงาน by Happy Warehouse

โกดังสีชมพู จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด 16x30x9.2m สร้างโรงงาน สร้างโรงงาน by Happy Warehouse

โกดังสีชมพู จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด 16x30x9.2m สร้างโรงงาน สร้างโรงงาน by Happy Warehouse

โกดังสีชมพู จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด 16x30x9.2m สร้างโรงงาน สร้างโรงงาน by Happy Warehouse

โกดังสีชมพู จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด 16x30x9.2m สร้างโรงงาน สร้างโรงงาน by Happy Warehouse

โกดังสีชมพู จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด 16x30x9.2m สร้างโรงงาน สร้างโรงงาน by Happy Warehouse