โกดัง โครงสร้าง HW-H หน้างานราชบุรี ขนาด 40x40x9,12 เมตร