สร้างโรงงาน

โครงสร้างสวยๆ HW-H เสาและโครงหลังคาเหล็ก Wide Flange สร้างโรงงาน


เสาและโครงหลังคาเหล็ก Wide Flange ความกว้างอาคารไม่เกิน 35 เมตร ความสูงของอาคารไม่เกิน 15 เมตร ความยาวสามารถสร้างได้ไม่จำกัด สามารถต่อเติมชั้น 2 ได้ สามารถติดตั้งเครนยกได้

อาคารโครงเหล็ก 1 ชั้น งานพื้นฐานรากแบบเข็มตอกพิกัดพื้นรับน้ำหนัก 2 ตัน/ ตรม. หน้างานราชบุรี

แบบโครงสร้างแบบเดียวกัน แต่ขนาดใหญ่กว่า