โครงสร้าง HW-C ขนาดความกว้าง 15x30 ม. ไม่มีเสากลาง เสา โครงหลังคา แปผนัง-หลังคา เหล็กกัลวาไนซ์ สร้างโรงงาน สร้างโรงงาน by Happy Warehouse

โครงสร้าง HW-C ขนาดความกว้าง 15×30 ม. ไม่มีเสากลาง เสา โครงหลังคา แปผนัง-หลังคา เหล็กกัลวาไนซ์

โครงสร้าง HW-C ขนาดความกว้าง 15×30 ม. ไม่มีเสากลาง เสา โครงหลังคา แปผนัง-หลังคา เหล็กกัลวาไนซ์

รับประกันโครงสร้าง 10 ปี รับประกันหลังคารั่วซึม 3 ปี