โครงสร้าง HW-HB

โครงสร้าง HW-HB เริ่มผลิตการผลิตแล้ว ขนาด 25×136 เมตร สูง 9.2 เมตร พื้นที่รวม 3,400 ตรม.


โครงสร้าง HW-HB เริ่มผลิตการผลิตแล้ว ขนาด 25×136 เมตร สูง 9.2 เมตร พื้นที่รวม 3,400 ตรม. งานโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ ที่รองรับความกว้างอาคารได้ถึง 50 เมตร โดยไม่มีเสากลาง เพื่อการใช้ประโยชน์ได้เต็มพื้นที่