โรงงานสำเร็จรูป ผนังแซนวิชพาแนล ราคา 8.8 แสนบาท

โรงงานสำเร็จรูป ผนังแซนวิชพาแนล ราคา 8.8 แสนบาท

โรงงานสำเร็จรูป ผนังแซนวิชพาแนล ราคา 8.8 แสนบาท

ขนาด 9.1×16.3 เมตร

รายการที่มี

  • 8 หน้าต่าง
  • 1ประตูม้วน
  • 1 ประตูสวิง 2.5*3 เมตร
  • กันสาดยื่น 2 เมตร ยาว 5.5 เมตร
  • ปูกระเบื้องเซรามิค( ลูกค้าเทพื้นไว้)
  • มีงาน Safety. ในนิคม
  • ราคา 8.8 แสนบาท

โรงงานสำเร็จรูป ผนังแซนวิชพาแนล ราคา 8.8 แสนบาท สร้างโรงงาน สร้างโรงงาน by Happy Warehouse

โรงงานสำเร็จรูป ผนังแซนวิชพาแนล ราคา 8.8 แสนบาท สร้างโรงงาน สร้างโรงงาน by Happy Warehouse

โรงงานสำเร็จรูป ผนังแซนวิชพาแนล ราคา 8.8 แสนบาท สร้างโรงงาน สร้างโรงงาน by Happy Warehouse

โรงงานสำเร็จรูป ผนังแซนวิชพาแนล ราคา 8.8 แสนบาท สร้างโรงงาน สร้างโรงงาน by Happy Warehouse

โรงงานสำเร็จรูป ผนังแซนวิชพาแนล ราคา 8.8 แสนบาท สร้างโรงงาน สร้างโรงงาน by Happy Warehouse

โรงงานสำเร็จรูป ผนังแซนวิชพาแนล ราคา 8.8 แสนบาท สร้างโรงงาน สร้างโรงงาน by Happy Warehouse

โรงงานสำเร็จรูป ผนังแซนวิชพาแนล ราคา 8.8 แสนบาท สร้างโรงงาน สร้างโรงงาน by Happy Warehouse

โรงงานสำเร็จรูป ผนังแซนวิชพาแนล ราคา 8.8 แสนบาท สร้างโรงงาน สร้างโรงงาน by Happy Warehouse