ใช้งานช่างไม่มืออาชีพ โกดังพัง ไร้คนรับผิดชอบ เสียหายเป็นล้าน ใช้บริการเราได้มาตรฐานวิศวกรรม รับประกันโครงสร้าง 10 ปี รับสร้างโกดัง สร้างโกดัง รับสร้างโกดังราคาถูก สร้างโกดังราคาถูก รับสร้างโรงงาน สร้างโรงงาน สร้างโรงงานราคาถูก

ใช้งานช่างไม่มืออาชีพ โกดังพัง ไร้คนรับผิดชอบ เสียหายเป็นล้าน ใช้บริการเราได้มาตรฐานวิศวกรรม รับประกันโครงสร้าง 10 ปี

มีโพสต์จากเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเฟสบุ๊ก โพสต์ภาพโกดังพังข้อความว่า

มะวานเพื่อนในเพส โพส
โดนพายุหมุนพังจับ ทำไป 2ล้านบาท งานผ่านมาได้ ปีกว่า เราจะเรียกร้องให้ผู้รับเหมา มารับผิดชอบได้ไหมคับ .เหมือนผู้รับเหมาทำไม่ดี เชื่อมไม่ดี งบทั้งหมด 2ล้านบาท ไม่รุ้ว่าจ้างเท่าไร จะตามผู้รับเหมามารับผิดชอบได้ไหมคับ กรนีนี้

ใช้งานช่างไม่มืออาชีพ โกดังพัง ไร้คนรับผิดชอบ เสียหายเป็นล้าน ใช้บริการเราได้มาตรฐานวิศวกรรม รับประกันโครงสร้าง 10 ปี รับสร้างโกดัง สร้างโกดัง รับสร้างโกดังราคาถูก สร้างโกดังราคาถูก รับสร้างโรงงาน สร้างโรงงาน สร้างโรงงานราคาถูก

ใช้งานช่างไม่มืออาชีพ โกดังพัง ไร้คนรับผิดชอบ เสียหายเป็นล้าน ใช้บริการเราได้มาตรฐานวิศวกรรม รับประกันโครงสร้าง 10 ปี รับสร้างโกดัง สร้างโกดัง รับสร้างโกดังราคาถูก สร้างโกดังราคาถูก รับสร้างโรงงาน สร้างโรงงาน สร้างโรงงานราคาถูก

ใช้งานช่างไม่มืออาชีพ โกดังพัง ไร้คนรับผิดชอบ เสียหายเป็นล้าน ใช้บริการเราได้มาตรฐานวิศวกรรม รับประกันโครงสร้าง 10 ปี รับสร้างโกดัง สร้างโกดัง รับสร้างโกดังราคาถูก สร้างโกดังราคาถูก รับสร้างโรงงาน สร้างโรงงาน สร้างโรงงานราคาถูก

ใช้งานช่างไม่มืออาชีพ โกดังพัง ไร้คนรับผิดชอบ เสียหายเป็นล้าน ใช้บริการเราได้มาตรฐานวิศวกรรม รับประกันโครงสร้าง 10 ปี รับสร้างโกดัง สร้างโกดัง รับสร้างโกดังราคาถูก สร้างโกดังราคาถูก รับสร้างโรงงาน สร้างโรงงาน สร้างโรงงานราคาถูก

ใช้งานช่างไม่มืออาชีพ โกดังพัง ไร้คนรับผิดชอบ เสียหายเป็นล้าน ใช้บริการเราได้มาตรฐานวิศวกรรม รับประกันโครงสร้าง 10 ปี รับสร้างโกดัง สร้างโกดัง รับสร้างโกดังราคาถูก สร้างโกดังราคาถูก รับสร้างโรงงาน สร้างโรงงาน สร้างโรงงานราคาถูก

ปัญหานี้ไม่เกิดถ้าใช้เราสร้างโกดัง โรงงาน คลังสินค้า

วิศวกรรม เรามีมูลค่า” Happy Warehouse รับสร้างโกดัง รับสร้างโรงงาน รับสร้างคลังสินค้า ทุกขั้นตอนวิศกรคำนวณ ทุกการก่อสร้างวิศวกรควบคุม รับประกันโครงสร้าง 10 ปี รับประกันรั่วซึม 3 ปี

ติดต่อสร้างโกดัง วรดร 064 259 6694

Facebook Comments