4 โครงสร้างโกดัง

4 โครงสร้างโกดัง ในการเลือกสร้างโกดัง เพื่อให้ได้ราคาประหยัดสูงสุด กับ Happy Warehouse


โครงสร้างโกดังของ Happy Warehouse จะมีหลากหลายรูปแบบตามความต้องการ ที่ต้องการใช้งาน ต้องการทำราคาถูกประหยัด มีสำนักงานชั้น 2 หรือไม่มี โดยพิจารณาจากปัจจัยของที่ผู้ชายต้องการ

สรุปความกว้างของโกดังเราจะมีดังต่อไปนี้

รูปแบบของอาคารทรงโมเดิร์นหรือทรงจั่ว แล้วแต่ความชอบและความต้องการใช้งาน

ข้อแตกต่างระหว่างทรงจั่วกับทรงโมเดิร์นก็คือ ทรงโมเดิร์นจะมีจุดที่ต่ำสุด แต่ทรงจั่วความสูงด้านข้างจะเท่ากันหมดและการระบายอากาศจะมีความสูงโปร่งกว่า

 

รูปแบบทรงหลังคาทรงโมเดิร์นหรือเพิงหมาแหงน
รูปแบบทรงหลังคาทรงโมเดิร์นหรือเพิงหมาแหงน
รูปแบบหลังคาทรงจั่ว
รูปแบบหลังคาทรงจั่ว
ถ้าต้องการสร้างโกดังราคาประหยัดและความกว้างไม่เกิน 15 เมตร ความสูงไม่เกิน 6 เมตร และประหยัดงานฐานราก แนะนำให้เป็นโครงสร้างนี้ HW-C แต่สำหรับโครงสร้างแบบนี้จะไม่สามารถทำชั้น 2 หรือชั้นลอยและไม่สามารถวางเครนยกได้

โครงสร้างแบบ HW-C กว้างไม่เกิน 15 เมตร สูงไม่เกิน 6 เมตร เป็นโครงสร้างราคาถูก

โครงสร้างแบบ HW-H กว้างไม่เกิน 35 เมตร ความสูงไม่เกิน 15 เมตร ทำช้้น 2 และติดตั้งเครนได้

โครงสร้างแบบ HW-HC กว้างไม่เกิน 40 เมตร ความสูงไม่เกิน 15 เมตร ทำช้้น 2 และติดตั้งเครนได้

โครงสร้างแบบ HW-HCC หลังคาโค้ง ทันสมัย สวยงาม กว้างไม่เกิน 35 เมตร ความสูงไม่เกิน 8 เมตร ทำช้้น 2 และติดตั้งเครนไม่ได้