โกดังสำเร็จรูป HW-HCC รับสร้างโกดังทั่วประเทศ

HW – HCC แบบ Hot Roll โครงหลังคาแบบ Cold Form Curve

โครงหลังคาแบบโค้งสวยงาม ทันสมัย อาคารขนาดใหญ่ที่ความกว้างของอาคารแบบไร้เสากลางได้ไม่เกิน 40 เมตร ช่วงเสา 4-10 เมตร มีความสูงระหว่าง 4-15 เมตร ทำสำนักงาน 2 ชั้นและติดตั้งเครนได้

รับสร้างโกดัง Happy Warehouse

โกดังสำเร็จรูป HW-HCC