Happy Realestate​ 22

Happy Realestate​ 22​ โกดังโรงงานให้เช่า​ ติดนิคม​อมตะนคร พร้อมเข้าอยู่ 1 เมษายน 2564 ขนาด 200,300 ตรม.


ว่างพร้อมเข้าอยู่ 300 ตรม ราคา 30,000 บาท และ 200 ตรม 24,000 บาท พร้อมเข้าอยู่ 1 เมษายน นี้

Happy Realestate​ 22​ โกดังโรงงานให้เช่า​ ติดนิคม​อมตะนคร อำเภอพานทอง ชลบุรี 20160

แผนที่ทำเล https://goo.gl/maps/6CMwWUDGKj55Anx47