Happy Warehouse เริ่มงานพื้นฐานรากโกดังโลจิสติกส์ขนาดเล็กขนาด 500 ตารางเมตร


Happy Warehouse รับสร้างโกดัง

Happy Warehouse เริ่มงานพื้นฐานรากโกดังโลจิสติกส์ขนาดเล็กขนาด 500 ตารางเมตร หน้างานสายไหมเจ้าของสร้างสำหรับให้เช่า ราคางาน(เทิร์นคีย์) 2.25 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

เริ่มวันที่ 6 สิงหาคม 2564