Happy Warehouse เริ่มงานพื้นฐานรากโกดังโลจิสติกส์ขนาดเล็กขนาด 500 ตารางเมตร


Happy Warehouse รับสร้างโกดัง

Happy Warehouse เริ่มงานพื้นฐานรากโกดังโลจิสติกส์ขนาดเล็กขนาด 500 ตารางเมตร หน้างานสายไหมเจ้าของสร้างสำหรับให้เช่า ราคางาน(เทิร์นคีย์) 2.25 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

Happy Warehouse เริ่มงานพื้นฐานรากโกดังโลจิสติกส์ขนาดเล็กขนาด 500 ตารางเมตร
Happy Warehouse เริ่มงานพื้นฐานรากโกดังโลจิสติกส์ขนาดเล็กขนาด 500 ตารางเมตร
Happy Warehouse เริ่มงานพื้นฐานรากโกดังโลจิสติกส์ขนาดเล็กขนาด 500 ตารางเมตร

เริ่มวันที่ 6 สิงหาคม 2564