HR04 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า อนามัยงามเจริญ ท่าข้าม บางขุนเทียน เริ่มต้น ฿100/ตรม.

HR04 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า อนามัยงามเจริญ ท่าข้าม บางขุนเทียน เริ่มต้น ฿100/ตรม.

HR4 โกดังสำเร็รูปให้เช่า

พิกัด : อนามัยงามเจริญ ท่าข้าม บางขุนเทียน กทม

ขนาดอาคาร 150-300-400 ตรม

ราคาเช่า 100-130 บาท/ตรม

Google Map https://goo.gl/maps/vo2da932vxKrgrSJ9